AKTUALNOŚCI

 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski zarządził wybory uzupełniające w 7 gminach z właściwości Delegatury KBW w Bydgoszczy.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 września 2018 r. o numerach przyznanych zarejestrowanym w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego listom kandydatów na radnych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 września 2018 r. o numerach przyznanych listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 27 września 2018 r. o numerach przyznanych listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 września 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 września 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 24 września 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
 • Formularz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 28 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 28 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnoprawnych
 • Postanowienie nr 3/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze
 • Postanowienie nr 2/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Mogilno na okręgi wyborcze
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 3 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej i rzeczowej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 3 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
 • Przedłużono termin składania zgłoszeń na urzędników wyborczych.
 • Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2017 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej i rzeczowej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zarządzone na dzień 14 stycznia 2018 r.
 • Wybory przedterminowe Wójta Gminy Jeżewo zarządzone na dzień 22 października 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zarządzone na dzień 29 października 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzone na dzień 1 października 2017 r.
 • Wykaz sprawozdań finansowych złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r
 • Wykaz sprawozdań finansowych złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonymi w trakcie kadencji w latach 2014-2018
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze informacji publicznych

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur