Dane kontaktowe

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy

Dyrektor Delegatury:
Adam DYLA

siedziba Delegatury:
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, pokój 12 i 27
(budynek A Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)

numery telefonów:
52 323 18 29
52 323 18 25

numery fax:
52 323 18 40
52 323 18 41

adres e-mail:
byd-wyb@kbw.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur