• Zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Bydgoszczy o powołaniu obwodowych komisji wyborczych i o zwołaniu pierwszych posiedzeń tych komisji
  • Informacje o losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych
    Głosowanie korespondencyjne
  • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy
    Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - SERWIS INFORMACYJNY
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej