• Protokół wyników głosowania w Okręgu Wyborczym nr 2 na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
    Protokół wyników głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego