• Wykaz sprawozdań finansowych złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy I oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy II w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 28 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 28 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze informacji publicznych