• Rozwiązanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych
  Powołanie terytorialnych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 7 września 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do losowania składów terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia tego losowania
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 7 września 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do losowania składów terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia tego losowania
 • Druki zgłoszeń kandydatów na członków TKW
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast