• Wykaz adresów stron internetowych komitetów wyborczych
    Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy I oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy II
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.