• Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. o liczbie radnych
    Zarządzenie Nr 40/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy.