• Referenda zarządzone na 18 lutego 1996 r.
    Wyniki głosowania