• Referendum konstytucyjne zarządzone na 25 maja 1997 r.
    Obwieszczenia Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  • Wyniki głosowania