• Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na 23 września 2001 r.
    Okręgowe listy kandydatów na posłów oraz kandydaci na senatorów
  • Obwieszczenia Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
    Wyniki głosowania i wyniki wyborów