• Referendum dotyczące przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wyznaczone na 8 czerwca 2003 r.
    Obwieszczenia Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  • Wyniki głosowania