• Wygaśnięcia mandatów radnych, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i sposoby ich uzupełnienia w trakcie kadencji 2006-2010 z obszaru objętego właściwością Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
  Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Rada Powiatu Bydgoskiego
  Rada Powiatu Nakielskiego
 • Rada Powiatu Inowrocławskiego
  Rada Powiatu Mogileńskiego
 • Rada Powiatu Tucholskiego
  Rada Powiatu Żnińskiego
 • Rada Miasta Bydgoszczy
  Rada Miejska w Inowrocławiu