• Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Barcinie zarządzone na 25 marca 2007 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Gąsawie zarządzone na 25 marca 2007 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Drzycimiu zarządzone na 4 marca 2007 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lubiewo zarządzone na 4 marca 2007 r.
 • Rada Miejska w Żninie - wygaśnięcie mandatu
  Wyborów nie przeprowadza się zgodnie z zapisem art. 194 ust. 1 w związku z art. 193 ust. 4 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 • Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim - wygaśnięcie mandatu
  Wyborów nie przeprowadza się zgodnie z zapisem art. 193 ust. 4 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gniewkowie ...
  Skarga Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 11.08.2008 r. na zarządzenie zastępcze Nr 292/2008 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy