• Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających, ponownych, przedterminowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; w wyborach ponownych i przedterminowych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz w referendach lokalnyc
    Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 27 października 2002 r.
  • Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy dot. sprawozdań finansowych
    Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy dot. sprawozdań finansowych