• Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2015 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018
    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze informacji publicznych
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2015 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018
    Wykaz sprawozdań finansowych złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonymi w trakcie kadencji w latach 2014-2018