• Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2015 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
    Wykaz sprawozdań finansowych złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze informacji publicznych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie składania sprawozdań finansowych