• Informacje ogólne
  Czynne i bierne prawo wyborcze
 • Obwody głosowania usytuowane za granicą
  Obwieszczenia Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • Zarządzenia Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast o powołaniu obwodowych komisji wyborczych
  Wykaz zgłoszonych i zarejestrowanych list z kandydatami na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym Nr 2
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 2
  Wyniki głosowania
 • Uchwała Sądu Najwyższego