• Obwieszczenia Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych