• Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
    Rejestr zawiadomień komitetów wyborczych o utworzeniu komitetu i zamiarze zgłoszenia kandydatów na radnych
  • Limity wydatków komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu przyjął Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy