• Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na 21 października 2007 r.
    Głosowanie
  • Obwieszczenia Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
    Wyniki głosowania i wyniki wyborów