• Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie składania sprawozdań finansowych
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej
    Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
    Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta