• Obwieszczenie zbiorcze Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
    Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze woj. kuj-pom.
  • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego