• Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
    Obwieszczenia gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast