• Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach zgłaszania list kandydatów na radnych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o miejscu, czasie i sposobie przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o miejscu, czasie i sposobie przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
    Obwieszczenia terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych