• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zasad zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych i powoływania tych komisji
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o miejscu, czasie i sposobie przeprowadzenia losowania składów terytorialnych komisji wyborczych
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o powołaniu terytorialnych komisji wyborczych
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o zmianach w składach terytorialnych komisji wyborczych
    Informacje o składach terytorialnych komisji wyborczych