• Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej
    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
    Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy
  • Wykaz adresów stron internetowych komitetów wyborczych
    Edytor dokumentów dotyczących zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego