• Obwieszczenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o podziale gmin na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru rad gmin
    Obwieszczenia starostów o podziale powiatów na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru rad powiatów
  • Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podziale województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego