• Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o miejscu, czasie i sposobie przeprowadzenia losowania składów terytorialnych komisji wyborczych
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy