• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego
    Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze