• Protokół wyników głosowania na listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 4
    Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 4
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 9
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 10