• Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
    Obwieszczenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o obwodach głosowania
  • Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej