• Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy o składzie, siedzibie oraz miejscu i terminach dyżurów Komisji