• Protokół głosowania na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy