• Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  • Obwieszczenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o obwodach głosowania