• Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
    Obwieszczenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o obwodach głosowania
  • Obwieszczenia uzupełniające wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o obwodach głosowania
    Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
  • Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r., w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich