• Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Bydgoszczy o składzie, siedzibie oraz miejscu i terminach dyżurów Komisji