• Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu wójta/burmistrza/prezydenta miasta
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie obsadzenia mandatu radnego
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
  Rada Miasta Bydgoszczy
 • Wygaśnięcia mandatów radnych i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz sposób ich obsadzenia
  Zmiany w składzie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Rada Powiatu Inowrocławskiego
  Rada Powiatu Mogileńskiego
 • Rada Powiatu Nakielskiego
  Rada Powiatu Świeckiego