• Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Sadki przed upływem kadencji zarządzone na dzień 26 lutego 2017 r.
    ZESTAWIENIE REFERENDÓW LOKALNYCH ODWOŁAWCZYCH W KADENCJI 2014-2018
  • Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Dobrcz i Wójta Gminy Dobrcz przed upływem kadencji zarządzone na dzień 23 kwietnia 2017 r.