• Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2015 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2015 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018