• W związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych Komisarze Wyborczy informują o możliwości dokonywania zgłoszeń
  Postanowienie Nr 17/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału powiatu tucholskiego na okręgi wyborcze.
 • Urzędnicy wyborczy
  Postanowienie nr 3/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze
 • Postanowienie nr 2/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Mogilno na okręgi wyborcze
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 3 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej i rzeczowej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 3 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
  Przedłużono termin składania zgłoszeń na urzędników wyborczych.
 • Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
  Wyniki II etapu Konkursu "Wybieram wybory"