• Powołanie, pierwsze posiedzenia i zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych
    Informacje o dodatkowym terminie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i losowaniu kandydatów
  • Obwieszczenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o obwodach głosowania
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.