• Postanowienie nr 100/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz uzupełnienia składów tych komisji
    Powołanie, pierwsze posiedzenia i zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych
  • Informacje o dodatkowym terminie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i losowaniu kandydatów
    Obwieszczenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o obwodach głosowania
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.