• Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podziale województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Obwieszczenia starostów o podziale powiatów na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru rad powiatów
  • Obwieszczenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o podziale gmin na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru rad gmin
    Uchwały rad gmin, rad powiatów oraz Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podziale na okręgi wyborcze.