• Wybory Prezydenta RP
    Obwieszczenia Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  • Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
    Protokół zbiorczych wyników głosowania przeprowadzonego w dniu 9 października 2005 r.
  • Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 października 2005 r.
    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 października 2005 r.
  • Protokół zbiorczych wyników ponownego głosowania przeprowadzonego w dniu 23 października 2005 r.