• Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2010 o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
    Postanowienie Nr 534/11 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie rozwiązania terytorialnych komisji wyborczych na obszarze objętym właściwością Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
  • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2010 o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego uzupełniające obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. i w dniu 5 grudnia 2010 r.