• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Bydgoszczy w sprawie podziału gmin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych