• Wybory przedterminowe Wójta Gminy Jeżewo zarządzone na dzień 22 października 2017 r.
    Wybory przedterminowe do Rady Gminy Dobrcz zarządzone na dzień 23 lipca 2017 r.