• Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzone na dzień 1 października 2017 r.
  Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy
 • Informacja o dniu 16-06-2017 r.
  Wybory przedterminowe do Rady Gminy Dobrcz zarządzone na dzień 23 lipca 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Warlubie zarządzone na dzień 6 sierpnia 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Inowrocławia zarządzone na dzień 16 lipca 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Koronowie zarządzone na dzień 25 czerwca 2017 r.
  LISTA UCZESTNIKÓW OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM "WYBIERAM WYBORY" ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY KBW W BYDGOSZCZY
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Inowrocławia zarządzone na dzień 11 czerwca 2017 r.
  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy